Chương trình đua chó TẾT DƯƠNG LỊCH 2016

19:00 01-01-2016

Nhân dịp TẾT DƯƠNG LỊCH 2016, Vietnam Racing Club sẽ tổ chức thêm 01 kỳ đua chó Greyhound vào tối Thứ Sáu ngày 01-01-2016.

Videos
Xem thêm
Thứ sáu, 14/09/2018
Round 10
Lam Son - Vung Tau
Thời gian: 21:39
Thứ sáu, 14/09/2018
Round 09
Lam Son - Vung Tau
Thời gian: 21:23
Thứ sáu, 14/09/2018
Round 08
Lam Son - Vung Tau
Thời gian: 21:07
Thứ sáu, 14/09/2018
Round 07
Lam Son - Vung Tau
Thời gian: 20:51

Kết quả
Đua chó

Xem chi tiết

Xem đua chó
vào tối thứ 7 hàng tuần

Xem lịch đua