Chính sách riêng tư

1. Giới thiệu

1.1. Phù hợp với mục tiêu của mình để tuân thủ các yêu cầu của bảo vệ dữ liệu cá nhân và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật liên quan đến dữ liệu cá nhân của khách, khách tham quan, các thành viên, khách hàng, nhân viên hoặc các chi nhánh của chúng tôi, tài liệu này đưa ra các chính sách dữ liệu cá nhân của Vietnam Racing Club ("Câu lạc bộ").

1.2. Chính sách dữ liệu cá nhân này áp dụng cho tất cả các thông tin được thu thập bởi Câu lạc bộ từ khách du lịch, du khách, các thành viên, khách hàng, nhân viên hoặc các chi nhánh của chúng tôi.

1.3. Không có gì trong cá nhân Chính sách dữ liệu này là nhằm làm tổn hại đến bất kỳ hợp đồng mà bạn đã nhập vào với Câu lạc bộ.

1.4. Đối với mục đích của chính sách này, các từ ngữ "chúng tôi", "chúng tôi" hay "chúng tôi" sẽ ám chỉ Câu lạc bộ,  trừ khi có quy định khác.

 

2. Dữ liệu cá nhân là gì?

2.1. Dữ liệu cá nhân là thông tin cá nhân, dù đúng hay không và liệu trong điện tử hoặc dạng khác, về một cá nhân có thể được xác định:

2.1.1. từ dữ liệu đó; hoặc là

2.1.2. từ đó dữ liệu và các thông tin khác mà chúng tôi có quyền truy cập vào hoặc có thể có quyền truy cập vào.

2.2. Ví dụ về các dữ liệu cá nhân như tên, địa chỉ, số CMND của bạn hoặc số Passport, bức ảnh hoặc video hình ảnh, số điện thoại và địa chỉ email.

2.3. Chúng tôi sẽ làm tốt nhất của chúng tôi để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập được là chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn cung cấp cho chúng tôi với một bản cập nhật của bất kỳ thay đổi trong cá nhân của bạn càng sớm càng tốt.

 

3. Khi được dữ liệu cá nhân thu thập từ bạn?

3.1. Khi bạn áp dụng cho các câu lạc bộ để trở thành một giấy phép, chủ tài khoản Telebet hoặc chủ tài khoản Racing Gold Card hoặc khi bạn cập nhật tin cá nhân của bạn.

3.2. Khi hình ảnh của bạn được chụp bởi các nhiếp ảnh hoặc quay phim chụp ảnh của chúng tôi.

3.3. Khi hình ảnh của bạn được chụp trên hệ thống camera quan sát của chúng tôi.

3.4. Khi bạn áp dụng cho một công việc trong Câu lạc bộ.

3.5. Khi bạn truy cập vào Câu lạc bộ hoặc tham dự các sự kiện của chúng tôi hoặc đáp ứng với các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi.

3.6. Khi bạn thuê các hộp công ty của câu lạc bộ, phòng hoặc địa điểm sự kiện.

3.7. Khi bạn cung cấp thông tin phản hồi hoặc tương tác với các nhân viên dịch vụ khách hàng của Club ví dụ thông qua các cuộc họp, email hoặc gọi điện thoại (các cuộc gọi điện thoại có thể được ghi lại để đào tạo và kiểm soát chất lượng các mục đích).

3.8. Khi bạn đồng ý rằng chúng tôi liên hệ với bạn.

3.9. Khi bạn đồng ý được bao gồm trong một danh sách gửi thư.

3.10. Khi bạn tham gia vào bất kỳ của Câu lạc bộ các cuộc thi, các cuộc điều tra hoặc chương trình khuyến mãi.

3.11. Trong những tình huống nhất định và với sự đồng ý của bạn, chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn từ các bên thứ ba.

3.12. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

3.13. Khi bạn cung cấp các dữ liệu cá nhân của các thành viên gia đình hoặc bạn bè của bạn cho các mục đích kết nối với tùy chỉnh của bạn, hãy truy cập hoặc việc làm với câu lạc bộ.

 

4. Những gì được các thông tin thu thập hoặc sử dụng cho?

4.1. Để duy trì một danh sách thành viên của chúng tôi.

4.2. Chính quyền nói chung của các ứng dụng thành viên.

4.3. Để tạo thuận lợi cho việc sử dụng các thiết bị và dịch vụ của chúng tôi và tham gia vào các hoạt động của chúng tôi.

4.4. Để đáp ứng với yêu cầu và các truy vấn của bạn.

4.5. Để giao tiếp với bạn.

4.6. Để thực thi các quy tắc và các quy định của chúng tôi, các quyền và nghĩa vụ hợp đồng và pháp lý.

4.7. Gửi cho bạn các thông tin, chương trình khuyến mãi, cập nhật và tiếp thị và tài liệu quảng cáo trong mối quan hệ với các cơ sở, dịch vụ và các hoạt động được cung cấp bởi các Câu lạc bộ và các chi nhánh của chúng tôi.

4.8. Công bố công khai các sự kiện và hoạt động của Câu lạc bộ trong các ấn phẩm của chúng tôi.

4.9. Theo thời gian, để tiến hành các cuộc thi, các cuộc khảo sát hoặc chương trình khuyến mãi.

4.10. Để duy trì một mức độ an ninh thích hợp trong Câu lạc bộ và cơ sở của nó.

4.11. Để tạo thuận lợi cho việc làm của nhân viên của Câu lạc bộ.

4.12. Tuân thủ pháp luật, bất kỳ yêu cầu từ thực thi pháp luật và các cán bộ quản lý, hoặc lệnh của tòa án.

4.13. Hướng tới mục đích nào khác sử dụng mà chúng ta đã có được sự đồng ý của bạn, rõ ràng hay ngụ ý.

 

5. Cần sự đồng ý của bạn và nó có thể được thu hồi?

5.1. Chúng tôi sẽ nỗ lực để có được sự đồng ý của bạn để thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn trước hoặc tại thời điểm chúng tôi thu thập nó. Tuy nhiên, trong những tình huống nhất định bạn sẽ được coi như đã đồng ý cung cấp các dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ nơi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân một cách tự nguyện.

5.2. Đối với các hệ thống camera quan sát của chúng tôi và các hình ảnh được ghi lại, Câu lạc bộ đã được đặt dấu ở vị trí nổi bật để thông báo cho bạn về các hoạt động của hệ thống camera quan sát và mục đích của nó là để đảm bảo và duy trì an ninh trong và xung quanh các cơ sở của chúng tôi.

5.3. Bạn có thể vào bất cứ lúc nào thông báo bằng văn bản hợp lý của việc thu hồi sự chấp thuận của bạn để thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ những dữ liệu của bạn cho chúng tôi. Trong vòng một thời gian hợp lý sau khi chúng tôi nhận được thông báo thu hồi đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về kết quả của việc rút lại sự đồng ý và khi nào nó sẽ có hiệu lực.

 

6. Tôi có thể có được quyền truy cập vào hoặc sửa dữ liệu cá nhân của tôi?

6.1. Bạn có thể xem dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập và lưu trữ bất cứ lúc nào. Để làm như vậy, bạn sẽ cần phải nộp văn bản yêu cầu truy cập để xem các dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt, và chậm nhất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu và thanh toán các chi phí hành chính của bạn. Xin lưu ý rằng chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các khoản phí của chúng tôi nếu các chi phí lấy dữ liệu cá nhân của bạn vượt quá dự toán ban đầu của chúng tôi. Nếu vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về mọi sửa đổi lệ phí trước khi thực hiện yêu cầu của bạn.

6.2. Quyền được xem các dữ liệu cá nhân của bạn được giới hạn chỉ trong dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi không được phép tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân của bất kỳ cá nhân khác đối với bạn. Chúng tôi có quyền từ chối quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn nếu nó sẽ tiết lộ hoặc dẫn đến tiết lộ của dữ liệu cá nhân của cá nhân khác, gây hại cho bạn, cá nhân khác hoặc trái với lợi ích quốc gia.

6.3. Bạn có thể gửi yêu cầu bằng văn bản để sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập và lưu trữ. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn và đáp ứng với nó càng sớm càng tốt, và chậm nhất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện các sửa chữa cần thiết ngay sau khi chúng tôi thấy sự hợp lý để thực hiện các sửa chữa đó. Trong trường hợp chúng tôi cảm nhận được điều chỉnh không nên được thực hiện, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.

 

7. Dữ liệu cá nhân của tôi có an toàn?

7.1. Câu lạc bộ làm cho mọi nỗ lực để duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật và an toàn dữ liệu cá nhân của bạn. Tóm lại, chúng tôi có những chính sách và thủ tục nội bộ để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được giữ an toàn. Chúng bao gồm những điều sau đây:
Hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn;

7.2. Tiến hành các cuộc họp giao ban thường xuyên và các khóa đào tạo cho nhân viên của chúng tôi liên quan đến chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi;

7.3. Áp đặt nghĩa vụ giữ bí mật về các nhân viên của chúng tôi;

7.4. Tiến hành kiểm tra thường xuyên các chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi; và

7.5. Xây dựng các thủ tục sẽ được thực hiện trong các trường hợp vi phạm về an ninh.

 

8. Dữ liệu cá nhân của tôi được giữ bao lâu?

8.1. Câu lạc bộ sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn cho miễn là mục đích mà các dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập được vẫn đang được phục vụ và miễn là nó là cần thiết cho các mục đích hợp pháp hoặc kinh doanh.

 

9. Ai là người tôi có thể liên hệ về dữ liệu cá nhân của tôi hay chính sách này?

9.1. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc nghi ngờ về chính sách đề ra trong tuyên bố này hoặc về dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi có được, duy trì, quy trình, sử dụng và tiết lộ, hoặc nếu bạn muốn truy cập hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ:
Cán bộ bảo vệ dữ liệu cá nhân tại địa chỉ hay số điện thoại sau đây:

Email: policy@vnrc.com.vn
Địa chỉ bưu điện:  675B Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Số điện thoại: +84 8 3990 0777

Videos
Xem thêm
Thứ sáu, 14/09/2018
Round 10
Lam Son - Vung Tau
Thời gian: 21:39
Thứ sáu, 14/09/2018
Round 09
Lam Son - Vung Tau
Thời gian: 21:23
Thứ sáu, 14/09/2018
Round 08
Lam Son - Vung Tau
Thời gian: 21:07
Thứ sáu, 14/09/2018
Round 07
Lam Son - Vung Tau
Thời gian: 20:51

Kết quả
Đua chó

Xem chi tiết

Xem đua chó
vào tối thứ 7 hàng tuần

Xem lịch đua