Quy chế bộ môn đua chó

Điều 1: Quy chế này quy định về tổ chức, quản lý về các hoạt động thi đấu giải trí đua chó tại trường đua Lam Sơn - 15 Lê Lợi, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Công ty Cổ phần Dịch vụ Thể thao Thi đấu Giải trí thực hiện.

Điều 2: Trong quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

Ban quản lý: Là Ban Quản lý Đua chó do Công ty thành lập.

Thuốc kích thích: Là bất kỳ chất gì có khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động của con chó đua bằng cách tác động lên hệ thần kinh trung ương hay hệ thần kinh liên hệ hoặc tác động lên một phần của hệ thần kinh bao gồm hệ tim mạch, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ cơ xương hoặc hệ tiết niệu.

Cấp chó đua: Là hệ thống chọn căn cứ khả năng tương tự của các chó đua để cùng đua trong các đợt đua.

Ẩu đả: Là một chó đua đã cố ý quay đầu và để cho đầu của nó hoặc mõm của nó đụng vào một con chó đua khác trong khi đang chạy trong một đợt đua.

Chó phạm quy: Là một con chó đua trong khi đang đua trong một đợt đua, và theo ý kiến của Kiểm soát viên, đã không chạy theo mồi giả hoặc ẩu đả với một chó đua khác.

....

(Xem chi tiết trong tài liệu đính kèm)

Videos
Xem thêm
Thứ sáu, 14/09/2018
Round 10
Lam Son - Vung Tau
Thời gian: 21:39
Thứ sáu, 14/09/2018
Round 09
Lam Son - Vung Tau
Thời gian: 21:23
Thứ sáu, 14/09/2018
Round 08
Lam Son - Vung Tau
Thời gian: 21:07
Thứ sáu, 14/09/2018
Round 07
Lam Son - Vung Tau
Thời gian: 20:51

Kết quả
Đua chó

Xem chi tiết

Xem đua chó
vào tối thứ 7 hàng tuần

Xem lịch đua